I DAG GRÅTER JEG FOR…

I dag gråter jeg for –
barn som stenges inne,
barn som stenges ute,
barn som aldri blir hørt,
ikke får føle, ikke får gjøre.
I dag gråter jeg for –
foreldre som ofte ble stengt inne,
foreldre som en gang ble stengt ute
foreldre som flere ganger aldri ble hørt,
ikke fikk føle, ikke fikk gjøre.